7 ข้อดี ของการดื่มเบียร์

ビールを飲むことの7つのいいこと

2020.3.5(THU)

เบียร์มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่คิดนะ !

想像以上にビールって身体にいいんだよ!

ใครชอบดื่มเบียร์ ยกมือขึ้น! เดี๋ยวนี้เบียร์ออกมาหลายรสชาติมาก สาวกกลืนฟองก็ไม่พลาดที่จะไปลิ้มลองเบียร์ยี่ห้อต่างๆ แต่น้อยคนนักจะรู้จักประโยชน์ของเบียร์ และวันนี้เรานำสาระเล็กๆ น้อย ๆ เรื่องเบียร์มาฝากกันค่ะ แต่ขอบอกก่อนว่าเบียร์ถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย 7 ข้อดี ของการดื่มเบียร์ … แต่ดื่มมากไปก็มีโทษเช่นกันนะคะ

ビール好きな人、手をあげて!昨今いろいろな味のビールが出てきてるね。泡飲みファンは種々なブランドのビールを間違いなく飲んでるよね。でも、ビールの効用を知っている人はあんまりいないね。んで、今日はビールにまつわる豆知識を持ってきたよ。でもちょっと最初に言っておくけど、適量に飲んだらのビールってことね。そうでないと身体に悪いことが起きるよ。ビール飲むことの7つのいいこと。でも飲みすぎ注意ね。

7 ข้อดีของการดื่มเบียร์ประโยชน์ของเบียร์

ビールの効用 7つのいいこと

1. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน

1. 糖尿病を引き起こすリスクを減らす

ดื่มวันละสองแก้ว ลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ถ้าร่างกายได้รับปริมาณแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะจะสามารถผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ

1日に2杯ビールを飲むことは、糖尿病になるリスクを下げます。もし適量のアルコールを身体が受容したら、いい効率でインスリンを生産することができるということです。

🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺

2. เป็นผลดีต่อไต

腎臓にいい効果がある

จากการวิจัยของประเทศฟินแลนด์ การดื่มเบียร์เป็นประจำสามารถลดอัตราการเกิดนิ่วในไตได้ถึง 40% เมื่อเราดื่มเบียร์ร่างกายก็จะต้องการขับปัสสาวะมากกว่าการดื่มน้ำธรรมดา จึงทำให้ร่างกายลดการสะสมของแคลเซี่ยมในระบบไต ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนิ่วในไต

フィンランドの研究によると、ビールを飲むと通常腎臓結石ができる率を40%まで下げることができるとのことです。私たちがビールを飲む時、身体は普通の水を飲むよりも多くの尿を排出する必要があります。その結果、身体が結石症の原因になる腎臓系内のカルシウム物質を吸収するのを減少させることになります。

3. ดีต่อใจ และดีต่อหัวใจ

心にいい 心臓にいい

เบียร์สามารถทำให้หัวใจแข็งแรง จากการทดลองโดยการให้คนที่ดื่มเบียร์ในปริมาณ 1 ลิตรต่อวัน จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มเบียร์ถึง 42% และคนที่ดื่มเบียร์นั้นมีสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอล อยู่ในร่างกายในปริมาณเพียงพอที่จะช่วยป้องกันหัวใจของคุณได้

ビールは心臓を強くすることが可能です。1日あたり1リットルの量のビールを飲む人に対して行なった実験によると、 心臓病になるリスクは、ビールを飲まない人より42%もリスクが低かったとのことです。また、このビールを飲む人は、身体の中に貴方の心臓を守ることのできるのに十分な量のポリフェノールという物質も持っていました。

4. เบียร์มีส่วนผสมของไฟเบอร์

ビールには食物繊維の成分がある

ร่างกายของเราต้องการไฟเบอร์อยู่แล้ว และในเบียร์ประกอบไปด้วยเบต้ากลูแคน ซึ่งช่วยให้ร่างกายลดระดับคลอเรสเตอรอล และเบียร์ก็มีส่วนผสมของไฟเบอร์ ถึง 1.3 กรัมค่ะ

私たちの身体は食物繊維を摂らなければいけません。ビールの中で、 コレステロールのレベルを下げるのを補助するβ-グルカンが合成されます。また、ビールには1.3gもの食物繊維の成分が含まれています。

5. ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

脳血管疾患を患うリスクを下げる

ถ้าเราดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย จะสามารถช่วยป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดได้ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อความดันเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะ

もし私たちが身体にとって適量のビールを飲むのなら、血管に脂肪がつまるのを防ぐことができます。アルコールは血圧に影響を与えるため、他の臓器への血液の循環もよくしたり、体内で血液を流れやすくしたりします。

6. ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรง

骨を強く生まれ変わらせる

จากการวิจัยพบว่าการดื่มเบียร์ในปริมาณจำกัดทุกวัน จะสามารถทำให้คนนั้นมีมวลกระดูกหนาแน่นกว่าคนที่ไม่ดื่มเบียร์เลย สาเหตุเป็นเพราะว่าเบียร์มีปริมาณซิลิกอนสูงมากพอที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้

研究によると、毎日限界量のビールを飲むと、ビールを全く飲まない人よりも骨密度を高めることができるそうです。その原因はビールには骨を強くすることのできる量のケイ素が多く含まれているからです。

7. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ガンになるリスクを下げる

จากการศึกษาค้นคว้าในโปรตุเกส พบว่าถ้าเอาเนื้อสเต็กมาหมักเบียร์จะทำให้ลดปริมาณสารก่อมะเร็งในเนื้อได้เกือบ 70% เลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดสารก่อมะเร็งในช่วงขั้นตอนการปรุงอาหารด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการจัดการขับของเสียออกจากร่างกายเป็นไปได้อย่างดี

ポルトガルでの研究によると、ステーキ肉をビールに漬けておくと、肉の中の発がん性物質の発生量を70%まで下げることができるとのことです。そのため、調理中の段階で発がん性物質の発生を減少させることの助けにもなるのです。それだけでなく、不要な老廃物を体外にうまく排泄させるシステムがうまく機能するようにも役立っています。

(ナリ訳)

〜重要語句〜

 • สาวก fan club
 • กลืน 飲み込む
 • พลาด 失敗する、ミスする
 • ลิ้มลอง ลิ้ม=味わう ลองชิม
 • น้อยคนนักจะ 〜する人は少ない
 • นำ 持っていく、くる +ไป/มา
 • สาระ tips
 • ปริมาณ 量
 • เหมาะสม 適した
 • ก่อ 起こす
 • โทษ 罪・罰・害
 • ประโยชน์ 効用
 • ความเสี่ยง リスク
 • โรคเบาหวาน เบา=尿
 • ผลิต 生産する
 • ประสิทธิภาพ 効率
 • ไต 腎臓
 • อัตรา 率、レート
 • นิ่ว 結石
 • จึง それで、したがって
 • ระบบ システム
 • สาเหตุ 原因
 • ทดลอง 実験
 • สาร 物質
 • เพียงพอ พอดี
 • ป้องกัน protect
 • ส่วนผสม ingredient
 • ประกอบ 構成する
 • โรคหลอดเลือดสมอง สมอง=脳
 • อุดตัน つまる
 • มีผลต่อ 〜に影響がある
 • ความดันเลือด pressure
 • ไหลเวียน circulate
 • อย่าง 後ろの形容詞を副詞化する
 • เสริมสร้าง 生まれ変わらせる
 • จำกัด limit
 • มวล (骨の肉)、whole, entire
 • หนาแน่น fulfilled
 • ผล effect
 • คันคว้า research
 • หมัก 漬ける
 • สารก่อมะเร็ง 病気を引き起こす物質(有害物質?日本語でなんていう?)
 • เกือบ 〜以下
 • ทั้ง =ด้วย
 • ขั้นตอน step
 • ปรุง 調理する
 • กระบวนการ system
 • จัดการ manage


※ これは自分のタイ語学習のために自分で選んだ動画を学習の教材として文字起こし&訳したものです。この動画の中には根拠となるデータ・信頼できるデータが一切含まれていません。内容に関しては一切責任が持てません。あくまでもビール業界の広告またはエンターテインメント動画としてお考えください。